Oživení tiskárny

Jako první krok k oživení tiskárny je potřeba nahrát firmware do řídící desky, v mém případě Arduino Mega. Otevřeme soubor „Marlin.ino“ pomocí programu Arduino IDE (ne novější verze než verzi 1.0.6, novější verze chybně kompilují firmwary napsané pro starší verze Arduino IDE). V záložce „Tools“, z nabídky „Boards“, zvolíme možnost „Arduino Mega 2560 or MEGA ADK“. V záložce „Tools“ ještě zvolíme odpovídající sériový port („Serial Port“). Po výběru desky a sériového portu vybereme „File“ a „Upload“. Po připojení k tiskárně pomocí Pronterface (nebo jiné jako Repetier Host, Cura, Simplify3D) je nutné nastavit proud do motoru (Ovladače krokového motoru z našeho eshopu jsou přednastaveny na motor SX17-1005 proto můžete tento krok přeskočit a vrátit se k němu až v případě doladění proudu). Na přívodní svorkovnici desky RAMPS, přiložím mínus elektrodu voltmetru na mínus přívod napájení. Plusovou elektrodu voltmetru přiložím doprostřed potenciometru.

Vref = Imax * 8*Rs

 Vref je referenční napětí, které měříme. Imax je maximální proud dle motorů. (Pro motor Microcon SX17-1005 IMax = 1 A) Rs– je snímací odpor na stepsticku (R= 0,05 Ω pro A4988, pro DRV8825 je odpor 0,1Ω ) Nastavovaná hodnota je Vref = 0,4 V. V případě nesprávného nastavení proudu bude docházet k přehřívání motoru, jeho nesprávné funkci, ztrátě kroků a dalším problémům. Hodnotu měníme otáčením potenciometru. Ve směru hodinových ručiček napětí zvětšíme, v protisměru napěti do motoru zmenšujeme) Pokud se nám začaly motory pohybovat bez výrazných zvuků, můžeme se pustit do kalibrace rozměrů.  

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info